In 1998 patenteerde Prof. Dr. Wolf A. Kafka een fysieke methode, gericht op het ondersteunen van de natuurlijke zelfherstellend vermogen van mensen en dieren. Het is gebaseerd op de activering van moleculaire processen in het lichaam en de reactieve, biochemische cascades. Dit stelt het lichaam in staat zich beter aan te passen en zo zichzelf te handhaven ondanks immense externe stress en invloeden. Duizenden gebruikers van deze technologie meldden een aanzienlijke verbetering van hun levenskwaliteit, vitaliteit, betere slaap en nog veel meer. Met al zijn opgedane ervaring heeft Prof. Dr. Wolf A. Kafka een innovatiekloof van meer dan twintig jaar gedicht en nieuwe vormen van stimulatie ontwikkeld en gepatenteerd die vrijwel alle voorgaande overtreffen. Deze innovaties maken het CENTROPIX KLOUD-systeem wereldwijd uniek.

Alleen het beste - voor het beste paard in de stal.

Je paard zal profiteren van de baanbrekende KLOUD-technologie - of ze nu klein of groot zijn. Het verfijnde Kafka-signaal ondersteunt ook de zelfbehoudprocessen van onze paarden.

De toepassing kan ondersteuning bieden voor:
* Meer energie, kracht en ontspanning bij het paard
* Betere concentratie van het paard
* Veel gebruikers geven aan dat hun paarden, dankzij de Centropix Kloud, een betere balans en meer souplesse (ook na inspanning) hebben.
* Ook zien zij dat door het gebruik van de Centropix Kloud, sneller herstel plaatsvindt na training en na een blessure.Talloze gebruikers zijn enthousiast over de positieve effecten van KLOUD op hun sport- en recreatiepaarden. 

Bij Equi-Vitaal kan je gebruik maken van magneetveldtherapie.
Het kan als losstaande behandeling of het kan gecombineerde worden met Nano CellCare therapie of de Sportmassage Pro.

Naar verwachting beschikbaar vanaf januari 2024

Meer informatie